Projektinė veikla

TARPTAUTINIAI IR RESPUBLIKINIAI PROJEKTAI

 

Dalyvaujame:

1. Tarptautinėje ankstyvosios prevencijos programoje ,,Zipio draugai“.

2. Tarptautiniame Erasmus+KA2 projekte "Tradicijos ir inovacijos ikimokyklinio ugdymo įstaigose".

3. Tarptautiniame projekte "Vaiko kelias į gražią kalbą".

4. Tarptautiniame projekte "Kubuš - gamtos mylėtojų klubas";

5. Respublikiniame projekte ,,Olimpinė karta“.

6. Respublikiniame projekte "Sveikatiada".

7. Respublikinės ikimokyklinių įstaigų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ veikloje.

8. Respublikiniame aplinkos apsaugos projekte ,,Mes rūšiuojam".

9. Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos (RIUKKPA) veikloje.

10. Respublikiniame ekologiškos kultūros projekte „Eko karta“.

11. Respublikiniame ikimokyklinių įstaigų prevenciniame projekte "Žaidimai moko".Dalyvavome ir buvome paskatinti:

 

2011m. respublikiniame projekte ,,Olimpinę ugnelę – į kiekvieno vaiko širdelę“.

 

2014 m. Tarptautiniame mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse „Sveikuolių sveikuoliai“, vykusiame Trakuose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupėje darželio komanda laimėjo antrąją vietą.

LOPŠELIO-DARŽELIO PROJEKTAI:

 1. Sveikatingumo projektas “Augame sveiki”;

 2. Sporto projektas “Iš vaikystės takelio į olimpinį kelią”;

 3. Aplinkosauginis projektas “Ekologijos takeliu”;

 4. Etnokultūros projektas “Oi, žirge, žirgeli...”;

 5. Vaikų saugumo ir lygių galimybių projektas “Augame saugūs”.

 6. Projektas "Radviliškio miesto gatvės".

BŪRELIAI:

 

 1. „Judu - sveikai augu“;

 2. „Mokausi piešti“;

 3. „Seku, seku pasaką“;

 4. „Žaidžiu, kalbu ir mokausi";

 5. „Aš noriu pažinti savo miestą Radviliškį“;

 6. „Keliaujame į šaškių šalį“;

 7. „Darbščiosios rankelės“;

 8. „Drugelių teatriukas“ su ilgalaike integruota programa "Pasakų langelį pravėrus";

 9. „Futboliukas“;

 10. „Jaunųjų miško bičiulių būrelis “Drevinukas“;

 11. „Mažieji tyrinėtojai“;

 12. „Muzika - tai mes“.

 13. Mažųjų sakralinis choriukas "Žvaigždutė".

 


Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683