Kiškučių grupė

,,Kiškučių“ grupė (3-4 m.)

 

 

Auklėtojos: Vaida M., vyr.mokytoja

Aurelija N., mokytoja

Auklėtojos padėjėja: Rasa P.

Grupės bendruomenės projektas:

etnokultūros projektas: „ Oi, žirge, žirgeli...”.

Grupė dalyvauja: