Finansinės ataskaitos

2019 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2019 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
2019 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2019 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d.

 

2019 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2019 metų I ketvirčio.

2. Finansinės būklės ataskaita 2019 m. kovo mėn. 31 d.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. kovo mėn. 31 d.

 

Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2018 metus:

1. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. gruodžio mėn. 31d.
Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys

2018 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d.

 

2018 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d.

 

2018 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. kovo 31 d.