Finansinės ataskaitos

2019 m. I ketvirčio ataskaitos:

Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2018 metus:

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys

2018 m. II ketvirčio ataskaitos:

2018 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

 


Sprendimas UAB "Tiki Max" www.tikimax.lt 8-422-50683